Nasze usługi

Podstawowa administracja

Dobre zarządzanie i utrzymanie małych, prostych sieci jest tak samo ważne jak tych dużych i złożonych.
To małe przedsiębiorstwa czynią cały market ogromnym

Utrzymanie serwerów

Dla jedno- oraz wielo-serwerowych środowisk najważniejszym jest by przechowywane dane były bezpieczne.
Pomagamy w tworzeniu kopii zapasowych, czyszczeniu oraz innych zadaniach aby utrzymać je w jak najlepszej kondycji jak najdłużej

Sieci lokalne

Jeśli chcesz utrzymać swoją sieć lokalną w dobrej kondycji albo masz nowe biuro i chcesz zbudować
infrastrukturę od początu - jesteś we właściwym miejscu. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kilkanaście sieci złożonych z blisko dziesięciu kilometrów kabli sieciowych

Ostatnie projekty